Hukuk

HALK VE DEMOKRASİ

Demokrasi yönetenlerin toplumsal ve ekonomik olarak esit kabul edilen kişiler tarafından siyasal iktidara getirilmesidir. Gerçekten demokrasi bu tanım kadar masum mudur?

Halkın nasıl yönetileceği binlerce yıldır tartışılan bir konudur. Kimi insanlar demokrasiyi en iyi yönetim biçimi kabul ederken; kimileri ise kötü bir yönetim biçimi olarak kabul etmektedir. demokrasiyi kötü bir yönetim biçimi olarak kabul eden platon devlet kitabında demokrasiden bu şekilde bahsetmiştir.

“Demokrasinin temel ilkesi halkın egemenliğidir. Ama ülke yönetiminde doğru tercihlerin yapılabilmesi için halkın, çoğunluğu iyi eğitim görmüş kişilerden oluşması gerekir. Eğer böyle değilse demokrasi otokrasiye dönüşür. Güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy
toplamasını bilen herkesin, devleti başarıyla yönetebileceği sanılır.”

Platon modern anlamda çoğunluğun kararını olarak kabul edilen demokrasiye daha niteliksel olarak yaklaşmıştır. Örneğin bir toplumda çoğunluk hırsızsa, hırsızlık normal bir hak olarak görülebilir işte
burada platonun aslında haklı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Yönetim şekli ne olursa olsun yapılması gereken tek şey; halkı eğitmektir. halk cahil olursa en bilge kişi bile huzuru ve düzeni tesis edemez. Günümüze baktığımızda zayıf toplumlar güçlü liderler çıkarırlar; güçlü ve eğitimli toplumlarda ise lidere ihtiyaç yoktur, toplum eğitimli olunca gerçek anlamda demokrasi zaten kendiliğinden meydana gelecektir.

Günümüzde iyi yönetilen Norveç, Almanya gibi demokratik ülkelere baktığımızda halkın belli bir bilgi ve refah seviyesine geldiği görülür, afganistan, ırak gibi demokratik ülkelerde ise insanlar bilgi ve
refah seviyesi olarak daha geri kalmışlardır. Birbirlerinden tamamen farklı olan bu ülkelere baktığımızda insanların iyi ya da kötü yönetilmesinin aslında yönetim tarzından dolayı değil halkların
refah seviyesinden kaynaklandığını görürüz zira demokrasi hakettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden bir yönetim şeklidir.

BEYTULLAH ATMACA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir