Hukuk

6284 SAYILI KANUN NELERİ KAPSIYOR?

  Ülkemizde belirli bir topluluk, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması hakkında fikir öne sürüyor çünkü sözleşme, “yerli ve milli” değil. Diyelim ki dedikleri doğru peki 6284 sayılı kanunu kim çıkardı? İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıracağız da 6284 sayılı kanunu ne yapacağız? Ne işe yarıyor bu kanun, gelin hep birlikte inceleyelim; kanun hakkında duyduklarımız ne kadar doğru bilelim.

  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun, 2012 yılında yürürlüğe girmiş olup şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Amacından da anlaşıldığı üzere tek amacı kadına yönelik değil aynı zamanda aile bireylerinin, ısrarlı takibe/tacize uğrayan bireylerin cinsiyet fark etmeksizin korunması hakkındaki kanundur. Bu açıklamadan da kadına tanınmış hak üstünlüğünü değil, cinsiyet eşitliğini sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. 

   Biz, kadına karşı şiddet, taciz vs. durumları ile daha sık karşılaştığımız ve kadınlarımızın bu kanunda verilmiş olan haklara ulaşmak için diğer cinsiyetlerdeki bireylere nazaran daha çok çaba sarf ettiğini gördüğümüzden kanunun ve kanunun tanıdığı hakların sadece kadınlara yönelik olduğunu düşünmekteyiz. Fakat aynı şiddete, aynı tacize veya zor durumda bulunan erkekte olsa bu kanundan yararlanabilir, bu konuda hiçbir yasaklılık durumu bulunmamaktadır. Peki ne haklar tanıyor bu kanun?

  • Sığınak talep etme:  Korunan kişi, kendisine ve gerekiyorsa yanında bulunan çocuklara, olduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri talep edebilir. 
  • Geçici maddi yardım : Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılmasını talep edebilir.
  • Hukuki, psikolojik vs. danışmanlık ve rehberlik : Mağdur olan kişi her türlü hukuki, psikolojik destek talep etme hakkı bulunur.
  • Geçici koruma altına alınma :  Mağdur olan kişi hayati tehlikesi bulunma durumunda ilgilinin talebi veya kendiliğinden geçici koruma altına alınabilir.
  • Kimlik değiştirebilme hakkı : Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgeler değiştirilebilir.
  • Müşterek konuttan uzaklaştırma : Şiddet uygulayana yönelik müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

!  Burada konuttan uzaklaştırılan her zaman için erkek olmayabilir. Bu konuyla ilgili söylenen “Erkek evden kovuluyor, evsiz kalıyor.” iddiaları kanunda geçen madde ile uyuşmamaktadır. Erkek evsiz kalmıyor. Eğer uzaklaştırılan erkek ise o erkek durduk yere değil, kadını zor durumda bıraktığı ve şiddet uyguladığı için müşterek konuttan uzaklaştırılıyor.   

  • Uzaklaştırma kararı : Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmama kararı verilebilir.   
  • Rahatsız etmeme : Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmeme kararı verilebilir.

   Ve bunlara benzer birçok tedbir kararları; hakim, mülkî amir, gecikmesinde sakınca bulunduğu hallerde -bazı kararlar ise- kolluk amirleri tarafından alınır.

    Bu koruyucu ve önleyici tedbir kararları doğru bir şekilde uygulanırsa bir vatandaşın hayatını kurtarabileceği gibi uygulanmadığı takdirde bir ailenin bütün bireylerini derinden etkilemektedir. Tabii ki de bu kararların ağır sonuçlar içerdiğini veya uygulanabilir olduğunu tartışabiliriz fakat uygulanmadığında ne gibi sonuçlar doğurduğu apaçık ortadır. Belki daha iyisine belki de sadece 6284 sayılı kanunun suçlunun ve mağdurun kim olduğuna bakılmaksızın olması gerektiği gibi uygulanması gerekir. Ne zaman ki bu kanun tam anlamıyla uygulanır ve yine işe yaramaz ise işte o zaman kanunun artık işlevini kaybettiği ve kaldırılması gerektiğini söyleyebiliriz.

Gökselen GÖKTUĞ

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6284.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir