Sanat

GÜNÜMÜZDE SANATIN TOPLUMA ETKİSİ

Bir toplumu, bir milleti etki altına almak, o toplumda yaşayan insanlara istenilen bir ideolojiyi aşılamak oldukça zor bir eylemdir.

Belirli İdeolojik düşünceleri bir topluma entegre etmek için belirli materyallere ve araçlara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçların en önemlisi de sanattır.

Sanat; bir fikri ya da düşünceyi, istenilen topluluğa ya da millete aşılamak, benimsetmek için kullanılan bir araçtır.

“Sanat sanat içindir X Sanat toplum içindir” tartışmasından yola çıkarak, sanatın toplum için yapılmasını isteyen sanatçıların da belirli bir fikri ya da düşünceleri o topluma aktarmak ve doğruluğunu kabul ettirmek gibi bir amaçlarının olduğunu söylersek yanılmayız.

Sanatın bir ruhu vardır ve sanatın ruhu toplumdaki insanların kendi ruhlarını daha kolay ifade etmesini sağlar. Sanat, bir bakıma hayal etmektir ve toplumların da hayal etme ufuklarını arttırır. Sanat, üretmektir topluma üretim konusunda yol gösterir. Sanat, her konuda evrenselleşebilmektir.

Sanatla toplum arasındaki ilişki konusunda “Art and Society-Sanat ve Toplum” kitabında İngiliz eleştirmen Hobert Read şöyle yazıyor: “Sanat, tüm etkinliklerimiz gibi varoluşun maddesel koşullarından etkilenen özerk bir etkinliktir; bir bilgi biçimi olarak kendi gerçeği ve kendi sorunu vardır. Siyasetle, dinle ve bizim insan alınyazımıza tepki gösteren tüm öteki biçimlerle gerekli ilişkileri vardır. Ama bir tepki biçimi olarak ayrıdır ve uygarlık ya da kültür dediğimiz şeyin bütünleşme sürecine katkısı vardır.

Genel olarak iyi ya da kötü mü olduğunun sanatçıya bağlı olduğunu düşündüğüm bu konuda, sanat güzel bir fikri toplumun yararına kullanabildiği gibi, yanlış bir düşünceyi de topluma enjekte edebilir.

O yüzden daima sanatın ve sanatçının ilk başta ne anlattığına ardından nasıl anlattığına bakmalıyız.

Mert Kartal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir